Arhivă pentru august 1, 2013

Intr-o știu eu care țară

Posted: august 1, 2013 in Scrierile mele

Intr-o știu eu care țară, nu prea știu în care sat dar, sunt sigur, nu sub pat, doi bătrâni stăteau…de vorbă, nu l-a sfat, pe o laviță, la poartă, ținând, de toartă, câte-o cană cu jinars.
-Fost-ai la câmp ?
-Ie. O vint ginere-miu să m-ajute la cosât. Șci…, profesoru. A fost musai să mer, că de nu, mă făce de tătă ninunea. L-am trimăs să pună apă în ciurgău șî el, o udat tătă grădina. După cum le șcie el, meream la cosât cu sapa.
-Ii bine că mai poți. Io-s beteag, o țâră-s bgirgoș șî nici nu mai auz pre bine. M-am beleuzât tătă zâua la televizor. Te-oi pune la corent, ghe vrei.
-No zâi.
-O ieșit iară, ăla ce-i zice „primu” ș-o zâs că reduce pita cu cinșpe la sută.
-Tulai ! Car’va zâcă, îi mai nică.
-Așe am înțălăs așe-ț zâc. Da’ nu-i pe veci. Ii numa pâna-l prinde pe brutaru nost. Auz mă ! O zâs că fură. Da nu-i bai mare, ci-o luat din pită bagă în jinars.
-Ioi.
-Bistoș.
-Dacă nu-l prinde, ni-o zâs c-o bagă la loc.
-Ce mă ?
-Pita. Ne-o dă tătă.
-Și jinarsul ?
-Rămâne cum o vorovit. Da’l șci pă ăla cu mustață ? Îmi scapă numele. Olteanu cela găzdos. Ăla ce vrea să ne împrăștie iară. Sci că nu stau pre bine cu auzu. Da’, era cam negru.
-Șine?
-Ecranu. N-am contrastu bun la televizor. Nu mi-o fost pre limpede. Îl verifică „deneaul” or își verifică, el, „adeneul” ? Da’ cred c-o perdut la loto, că l-am auzăt spunând că a pus șaizăci ș-o ieșit pașopt.
Intr-o știu eu care țară, nu prea știu în care sat dar, sunt sigur, nu sub pat, dup-un timp, cei doi bătrâni vor sta…de vorbă, nu l-a sfat, pe o laviță, la poartă și n-or mai ține iar, de toartă, câte-o cană cu jinars.