Arhivă pentru noiembrie 4, 2014

Un prieten din Chisinău mi-a scris:

La Moldova, amu, aiși îi pizdeț, totu-i iasna. M-am dus la vot, la Chișnău. Văzînd atîta populație mi-o atpădit celestea de-am chicat pi buși. Gândi că sî fașe perevarot. Mi-am zîs: „Amu iaca tu șî cauț aiși?” cînd mi-or chicat ochii pe chiloți. Sî gregheau șî m-am gîndit sî mă vîr cu ei. Da șeia s-or lepadat de mini (unu m-o stuchit) șî cărăbușu mi-o zîs „Șe mă sî tu ai zbor!?” M-am așezat în rînd. Ni-am zîs anigdoati șî o trecut vremea. Eram întîiul, bucuros, de-mi vinea sî-mi tusuiesc bușili deși nu-mi mai sîmțam chișioarele când, o ieșît un nacialnic, cred pidagog. Avea niște floați pi cap de-am zîs câ-i o fă. Nu știu șî nu i-o chicat ghini, la dînsu, după cum mi-o zîs „Șî ti belești la mini, mă! Ți s-o ahuit ciribelu? Te cișăște schinarea!? Tu șî vrei!? Pizdealî!?”. Apoi către populație: „Buza!” Un fel di „gura-n ghips” ori „închide săltariu”, ca sî mă-nțîlegi mai ghini. „Amu bazaru-i mort” o zîs ș-o intrat punând zăvoru. Un cîcășios. M-a sîmțît atît de prost di sîmțam că-mi put colțunii.
Amu iaca, ai înțălăs șî eu țîe ți-am vtirit aiși? Ghe nu, ia dictionaru lui Voronin.